Akty korporacyjne

Lekarz.2018.11.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 66/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk, przekazanym przy piśmie Pana Janusza Cieszyńskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 26 października 2018 r., znak: FZR.078.9.2018.RM.4 uważa za zbędne tworzenie rejestru endoprotezoplastyk, ponieważ w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych dane o tych procedurach posiada w ogromnej liczbie i szczegółowości Narodowy Fundusz Zdrowia. Należałoby poprawić jakość i wykorzystanie danych zbieranych przez płatnika świadczeń, zamiast tworzyć kolejny obowiązek sprawozdawczy dla usługodawców.