Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 52/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, przekazanym przy piśmie Pana Sławomira Gadomskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 10 października 2018 r. znak: OZO.0212.10.2018.JG zwraca uwagę na związaną z realizacją programu pilotażowego rozbudowaną sprawozdawczość, która będzie się wiązała z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, a tym samym ze znacznym zwiększeniem kosztów dla podmiotu leczniczego. Ponadto należy wskazać, że wskaźnik korygujący, zwłaszcza dla ośrodków współpracujących został ustalony na zbyt niskim poziomie. Należy również zwrócić uwagę na braki kadrowe wśród lekarzy specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny, które mogą nie pozwolić na zrealizowanie założeń projektu.