Akt korporacyjny

Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 24/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 6 sierpnia 2018 r., zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W treści załącznika nr 1 - wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego - brak miejsca na wpisanie informacji uzyskanych w ramach wywiadu od osoby badanej, wywiadu od rodziny i innych osób a także brak miejsca na ocenę stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. Przekazanie powyższych informacji uzyskanych przez kierującego w wyniku przeprowadzonego badania jest pomocne dla lekarzy przyjmujących pacjentów w szpitalu psychiatrycznym dlatego niezrozumiałe jest odstąpienie od wpisywania tego rodzaju informacji na skierowaniu.

1