Akty korporacyjne

Lekarz.2017.8.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 53/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 31 lipca 2017 r., znak: NSM.0212.8.2017, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia: