Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 30/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek, przekazanym przy piśmie Pana Sławomira Gadomskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2018 r., znak: PZT.0212.8.2018.KP uważa, że kierownikiem banku tkanek i komórek powinien być lekarz.