Akty korporacyjne

Lekarz.2017.7.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

STANOWISKO Nr 41/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r., znak: NSM.0212.6.2017, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.