Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.9.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne, nie zgłasza uwag do jego treści.