Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.5.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłasza uwag.