Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń.

Akty korporacyjne

RGSW.2008.10.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr 336/2008
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń