Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.3.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2016 r.

Uchwała Nr 303/2016
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 10 marca 2016 roku
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017