Akty korporacyjne

RGNiSW.2013.11.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr 531/2013
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 listopada 2013 roku
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich