Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 340/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 czerwca 2012 roku
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie