Akty korporacyjne

RGSW.2006.8.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 59/2006
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych