Akty korporacyjne

RGSW.2006.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2006 r.

UCHWAŁA Nr 87/2006
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 września 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania