Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.11.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr 235/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 listopada 2007 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich