Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

Akty korporacyjne

RGSW.2009.3.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 405/2009
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową