Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.4.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 173/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej