Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.9.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2005 r.

UCHWAŁA Nr 199/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 września 2005 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie