Akty korporacyjne

RGSW.2005.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 231/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 grudnia 2005 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą