Projekt "Koncepcji horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce".

Akty korporacyjne

RGSW.2007.3.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2007 r.

UCHWAŁA Nr 141/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie projektu "Koncepcji horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce"