Lekarz.2017.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2017 r.

STANOWISKO Nr 70/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie projektu autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przesłanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 października 2017 r., znak: GMS-WP-173-234/17, podtrzymuje wyrażoną w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej nr 9/17/VII z dnia 13 stycznia 2017 r. pozytywną ocenę koncepcji współpłacenia przez pacjentów za świadczenia zdrowotne o wyższym standardzie niż ten, który jest dostępny w ramach opieki finansowanej ze środków publicznych.