Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 48/18/VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z satysfakcją odnotowuje zawiązanie współpracy pomiędzy naczelnymi organami samorządów zaufania publicznego działających w ochronie zdrowia, nakierowanej na właściwe przygotowanie procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Wielotygodniowych rozmów prowadzonych dotychczas z Ministerstwem Zdrowia nie można uznać za efektywne z uwagi na przypadki braku odpowiedzi na pisma czy stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w zasadniczych podnoszonych przez samorząd lekarski kwestiach i uchylanie się od merytorycznego dialogu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swych wystąpieniach niezmiennie podkreśla konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji medycznej, rozumianego zarówno jako bezpieczeństwo danych o leczeniu pacjentów, jak i trwałość systemów budowanych przez placówki medyczne.

Podsumowując stan na dzień podjęcia niniejszego stanowiska Prezydium stwierdza, że środowisko lekarskie, jako ważny uczestnik budowanego systemu zostało pozbawione możliwości podjęcia racjonalnych decyzji inwestycyjnych w tym zakresie.

W związku z powyższym rozpoczynające się z dniem 31 grudnia 2018 r. terminy wdrożenia poszczególnych etapów cyfryzacji opieki zdrowotnej powinny ulec ponownej niezwłocznej analizie pod kątem możliwości bezpiecznego wykonania nałożonych na lekarzy i placówki medyczne obowiązków.