Akt korporacyjny

Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 28/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu kontrolującego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na podstawie § 13 ust. 1, w związku z § 5 ust. 1 oraz § 6 ust 1.Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa komisja Rewizyjna KIDP postanawia przeprowadzić kontrolę w zakresie realizacji i finansowania strategii działań komunikacyjnych przyjętej zgodnie z uchwałą 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych za okres styczeń-wrzesień 2017.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół kontrolujący do spraw kontroli realizacji i finansowania strategii działań komunikacyjnych, w składzie:

1. Mariusz Durzyński - kierownik Zespołu

2. Marzena Stępień

3. Jolanta Nikolaj

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.