Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 524/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół ekspertów ds. karnych skarbowych działający w ramach Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych (dalej: "Zespół"), w skład którego wchodzą:
1) Jadwiga Glumińska-Pawlic,
2) Andrzej Świderek,
3) Andrzej Marczak.

oraz osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Przewodniczącego Zespołu w osobie Andrzeja Świderka.
§  3.  Finansowanie Zespołu, do kwoty 5.000,00 zł/rok, odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych

Lp.Odział KIDPimie i nazwiskonr wpisudodatkowe uprawnienia
1Pomorski Oddział KIDPJózef Lubowieckinr wpisu 00296adwokat radca prawny
2Pomorski Oddział KIDPMarta Czternasteknr wpisu 10751aplikant radcowski, biegły sądowy w zakresie księgowości i rachunkowości, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
3Małopolski Oddział KIDPMirosław Michnanr wpisu 8895radca prawny, zdany egzamin prokuratorski,
4Wielkopolski Odział KIDPRemigiusz Pytliknr wpisu 12106
5Wielkopolski Odział KIDPZbigniew Czyżnr wpisu 01000
6Zachodniopomorski Oddział KIDPMirela Chomontnr wpisu 12662radca prawny
7Zachodniopomorski Oddział KIDPAdam Bartosiewicznr wpisu 11670radca prawny
8Zachodniopomorski Oddział KIDPJacek Kerpliknr wpisu 12732adwokat
9Śląski Oddział KIDPBartosz Kubistanr wpisu 12474adwokat
10Śląski Oddział KIDPArtur Oleśnr wpisu 10950adwokat
11Dolnośląski Oddział KIDPŁukasz Łazuchnr wpisu 11796radca prawny
12Dolnośląski Oddział KIDPMarcin Pacynanr wpisu 10522adwokat