Akty korporacyjne

PAN.2016.9.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2016 r.

DECYZJA Nr 32/16
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego do opracowania zasad oraz regulaminu określającego tryb zgłaszania kandydatów, wyboru członków Akademii, utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311) postanawiam, co następuje.
1. Powołuję Zespół doradczy w następującym składzie:

prof. Paweł Rowiński - Przewodniczący Zespołu

Członkowie:

prof. Mirosława Marody - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,

prof. Jacek Kuźnicki - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,

prof. Paweł Kulesza - Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,

prof. Antoni Rogalski - Wydział IV Nauk Technicznych PAN,

prof. Edmund Przegaliński - Wydział V Nauk Medycznych PAN.

2. Zadaniem Zespołu jest opracowanie zasad oraz regulaminu określającego tryb zgłaszania kandydatów, wyboru członków Akademii, utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.