Akty korporacyjne

Podat.2020.1.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2/2020
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołów kontrolujących Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na postawie § 10 ust. 1, w związku z § 11 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół kontrolujący ds. kontroli całokształtu działalności finansowej KIDP za 2019 r. w zakresie wydatków administracyjnych, w składzie:
1. Teresa Sławuta - kierownik,
2. Jolenta Jaroniec-Mudziejewska,
3. Iwona Litwniec,
4. Mariusz Gałuszka.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół kontrolujący ds. kontroli całokształtu działalności finansowej KIDP za 2019 r. w zakresie przychodów i wydatków statutowych, w składzie:
1. Grzegorz Matysek - kierownik,
2. Krystyna Waga,
3. Iwona Węgrzyn,
4. Anna Strzelecka,
5. Tomasz Gawron.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.