Podat.2018.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 22/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na postawie § 10 ust. 1, w związku z § 11 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół kontrolujący ds. kontroli w zakresie gospodarki majątkiem rzeczowym Izby, w składzie:
1. Grzegorz Matysekkierownik Zespołu,
2. Krystyna Waga,
3. Tadeusz Krawiec.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP, w tym całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 r., w składzie:
1. Krystyna Wagakierownik Zespołu,
2. Iwona Litwiniec,
3. Mariusz Gałuszka
4. Teresa Sławuta
5. Jolenta Jaroniec-Mudziejewska.
§  3.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2016 r., w składzie:
1. Anna Strzeleckakierownik Zespołu,
2. Iwona Węgrzyn,
3. Tomasz Gawron,
4. Tadeusz Krawiec.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.