Akty korporacyjne

Podat.2018.4.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 18/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na postawie § 8 ust. 1, w związku z § 10 ust. 4 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia, że Zespoły kontrolujące Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP zostaną powołane przy planowaniu terminów rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.