Podat.2018.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołuje na Wiceprzewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych: - Panią Krystynę Wagę, - Pana Mariusza Gałuszkę.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.