Akty korporacyjne

Radc.2019.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 132/X/2019
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie powołania w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe"

Na podstawie § 12 ust. 3 uchwały Nr 42/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się dr hab. Małgorzatę Szwejkowską w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" na funkcję zastępcy przewodniczącego kolegium redakcyjnego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.