Powołanie Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Akty korporacyjne

KRD.2024.1.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024
Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 3 w związku z § 10 ust. 2 pkt 11 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu obowiązującym na mocy Uchwały nr 5 I Zjazdu Delegatów KRD zwołanego w trybie nadzwyczajnym z dnia 17 września 2022 r., którego zgodność z prawem została stwierdzona pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 grudnia 2022 r. uchwala, co następuje:
§  1. 
Na funkcję Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów powołuje się mgr Dominikę Kurdę.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.