Akt korporacyjny

Podat.2018.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 30 ust.3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołuje na Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pana Tadeusza Krawca.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.