Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Rzecznika Praw Lekarza

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr 15/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie utworzenia Biura Praw Lekarza, zmienionej uchwałą nr 23/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. uchwala się, co następuje:
§  1.  Na stanowisko Rzecznika Praw Lekarza na okres VIII kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje się Grzegorza Krzyżanowskiego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.