Akt korporacyjny

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 29/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Radę Naukową Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. "Doradca Podatkowy" w składzie:
1) Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk,
2) Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński,
3) Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel,
4) Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno,
5) Prof. dr hab. Adam Mariański,
6) Prof. dr hab. Paweł Borszowski.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Przewodniczącego Rady Naukowej Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w osobie Pani prof. dr hab. Hanny Litwińczuk.
§  3.  Finansowanie Rady Naukowej Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków Ws 2.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.