Powołanie przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2016.1.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 3/2016
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z2015r. poz. 1082, 1268 i 1767) Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.
Powołuje się przewodniczących następujących komitetów naukowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018:
1)
Komitet Nauk o Finansach PAN - Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
2)
Komitet Psychologii PAN - Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Uniwersytet Gdański
3)
Komitet Nauk Demograficznych PAN - Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa
4)
Komitet Językoznawstwa PAN - Prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski
5)
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN - Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6)
Komitet Nauk o Kulturze PAN - Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński
7)
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
8)
Komitet Słowianoznawstwa PAN - Prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski
9)
Komitet Nauk Prawnych PAN - Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Jagielloński
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale proponuje się powołanie przewodniczących Komitetu Nauk o Finansach, Komitetu Psychologii, Komitetu Nauk Demograficznych, Komitetu Językoznawstwa, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, Komitetu Nauk o Kulturze, Komitetu Nauk Pedagogicznych, Komitetu Słowianoznawstwa i Komitetu Nauk Prawnych.

Komitety naukowe wybrały przewodniczących - elektów zgodnie z § 6 regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (zał. do uchwały Nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011r., zmienionej uchwałą Nr 32 z dnia 1 lipca 20 lir., uchwałą Nr 9 z dnia 24 stycznia 2012 r., uchwałą nr 56 z dnia 22 września 2015 r. i uchwałą nr 80 z dnia 1 grudnia 2015). Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk przewodniczących komitetów naukowych powołuje Prezydium PAN.