Podat.2018.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz § 30 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołuje na Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pana Grzegorza Matyska.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.