Akty korporacyjne

Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 119/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania przewodniczącego kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe"

Na podstawie § 12 ust. 3 uchwały Nr 42/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Pana Jakuba Ziętego na funkcję przewodniczącego kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.