Akt korporacyjny

PAN.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 28/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie powołania przewodniczącego i członków komitetu narodowego do spraw współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU) przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2017-2018

Na podstawie § 46 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego Uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r. oraz § 1 ust. 1 regulaminu powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2012 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 stycznia 2012 r. zmienionej Uchwalą nr 37/2012 Prezydium PAN z dnia 8 maja 2012 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się na kadencję 2017-2018 przewodniczącego i członków komitetu narodowego ds. współpracy z organizacją naukową o charakterze interdyscyplinarnym o nazwie Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU) przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU)

1. Przewodniczący - prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Gdański

2. Członkowie:

1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2. prof. dr hab. Marek Degórski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

3. prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

4. prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

5. prof. dr hab. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN

6. prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka, czł. koresp. PAN, Politechnika Gdańska

7. prof. dr hab. Franciszek Krok, Politechnika Warszawska

8. prof. dr hab. Jan Kryński, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

9. prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

10. prof. dr hab. Leszek Marks, Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski

11. prof. dr hab. Jacek Matyszkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

12. prof. dr hab. Józef Modelski, Politechnika Warszawska

13. prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, czł. koresp. PAN, Instytut Oceanologii PAN

14. prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz, czł. koresp. PAN, Instytut Matematyki PAN

15. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, czł. koresp. PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

17. prof. dr hab. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska

18. prof. dr hab. Andrzej Udalski, czł. rzecz. PAN, Uniwersytet Warszawski

19. prof. dr hab. Lidia Wądołowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

20. prof. dr hab. Piotr Wolański, Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska

21. prof. dr hab. Marek Wołcyrz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

22. prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Uniwersytet Warszawski; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

23. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN