Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/18/P-IVII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej do składu Krajowej Rady Transplantacyjnej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000, z późń. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W miejsce dotychczasowego przedstawiciela prof. dr hab. n. med. Andrzeja Matyji powołuje się dr n. med. Magdę Wiśniewską jako przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej do składu Krajowej Rady Transplantacyjnej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.