Powołanie przedstawiciela KRD w Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego.

Akty korporacyjne

KRD.2023.4.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr 25/2023
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania przedstawiciela KRD w Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego

Niniejszym Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 11 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu obowiązującym na mocy Uchwały nr 5 I Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołanego w trybie nadzwyczajnym z dnia 17 września 2022 r. zatwierdzonego pismem MEiN z dn. 19 grudnia 2022 r. uchwala, co następuje:
§  1. 
Jako przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w funkcjonującym przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego powołuje się mgr Katarzynę Kowalik.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.