Akty korporacyjne

KAAUM.2017.8.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 42/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie: powołania Konwentu Dziekanów Kierunków Lekarskich Uczelni Publicznych

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Powołuje Konwent Dziekanów Kierunków Lekarskich Uczelni Publicznych, wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.  W kadencji 2016 - 2020 funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Konwentu pełnią:
1) dr hab. Maria Dudziak, prof, nadzw. GUM - Dziekan Wydziału Lekarskiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - Przewodnicząca,
2) prof, dr hab. Leszek Domański - Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym - Wiceprzewodniczący.
§  2.  Do dnia 15 września 2017 r. Przewodniczący Konwentu przedstawi Regulamin Działania Konwentu Dziekanów Kierunków Lekarskich Uczelni Publicznych Przewodniczącemu KRAUM celem zatwierdzenia przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
§  3.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały do Ministra Zdrowia.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Skład Konwentu Dziekanów Kierunków Lekarskich Uczelni Publicznych:

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

3. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Wydział Lekarski I,

4. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Wydział Lekarski II,

5. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie -1 Wydział Lekarski,

6. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie - II Wydział Lekarski z Nauczaniem w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii,

7. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Wydział Lekarski,

8. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski,

9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym,

10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy - Wydział Lekarski,

11. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - Wydział Lekarski,

12. Uniwersytet Medyczny w Lublinie - I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym,

13. Uniwersytet Medyczny w Lublinie - II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym,

14. Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Lekarski,

15. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Medycznych,

16. Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku - Wydział Lekarski,

17. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

18. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie - Wydział Medyczny.