Aptek.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/12/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do "MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję rekrutacyjną do MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, w składzie:
1) Przewodnicząca komisji - mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska;
2) Członek/koordynator programu - mgr farm. Katarzyna Gancarz;
3) Członek - mgr farm. Michał Byliniak;
4) Członek - dr Paweł Chrzan;
5) Członek - mgr farm. Paweł Martyniuk;
6) Członek - mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.