PAN.2017.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na wynajem lokalu na parterze budynku Pałacu Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni na okres do 10 lat

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869.), oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, będącego załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, postanawia się, co następuje:
1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Grażyna Piskorz - Przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Wojciechowska - Sekretarz Komisji,
3) Krzysztof Pikulski - Członek Komisji.
2. Do zadań Komisji należy przeprowadzanie przetargów na wynajem lokalu na parterze w budynku będącym własnością Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni na okres do 10 lat znajdującym się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.