Akty korporacyjne

PAN.2019.6.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w PAN Oddziale w Poznaniu

Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 1/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję likwidacyjną składników rzeczowych majątku ruchomego w PAN Oddziale w Poznaniu.
§  2.  W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca - Maria Osiak,

członek Komisji - Katarzyna Kunert.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.