PAN.2017.11.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 58/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

Na podstawie § 4 Decyzji Nr 46/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii, postanawia się, co następuje.
§  1.  Powołuje się komisję konkursową do wyłonienia kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w składzie:

Przewodnicząca:

1) Prof. Grażyna Borkowska przewodnicząca Rady Naukowej PAN Biblioteki

Gdańskiej, Wydział I PAN

Członkowie:

2) Prof. Jerzy Brzeziński Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
3) Prof. Stanisław Filipowicz Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
4) Prof. Stanisław Gajda Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
5) Prof. Jerzy Limon Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
6) Prof. Krzysztof Migoń Uniwersytet Wrocławski
7) Prof. Stanisław Waltoś Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
§  2.  Obsługę administracyjną komisji zapewnia Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.