Akty korporacyjne

PAN.2019.6.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 45
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji ekspertów Polskiej Akademii Nauk dla oceny naukowej prac nadesłanych na konkurs o nagrodę Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

1. Zgodnie z p. III. 1. Porozumienia o nagrodach Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy za wybitne osiągnięcia naukowe w wyniku prowadzonych wspólnych badań naukowych przez uczonych obu krajów podpisanego w Kijowie w dniu 2 kwietnia 2013 roku i w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2013 roku powołuję komisję ekspertów Polskiej Akademii Nauk dla oceny naukowej prac nadesłanych na konkurs o nagrodę Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w składzie:

Przewodniczący:

- prof. Roman Słowiński

Członkowie:

- prof. Józef Korbicz

- prof. Marek Krawczyk

- prof. Włodzimierz Mędrzecki

- prof. Andrzej Sobolewski

- prof. Konrad Wołowski

Sekretarz:

- dr Anna Plater-Zyberk

2. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą PAN.
3. Traci moc Decyzja nr 15/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania polskiej części komisji ekspertów Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy dla oceny naukowej prac nadesłanych na konkurs na nagrodę obu Akademii.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji

2. Wydziały I-V PAN

3. Biura Kancelarii PAN

4. a/a