Akty korporacyjne

PAN.2019.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 32 /2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych Akademii przy Prezesie Akademii

Na podstawie art. 111 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję Komisję dyscyplinarną II instancji do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych Akademii przy Prezesie Akademii, zwaną dalej "Komisją", na kadencję 2019 - 2022, w składzie:
1) Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Nowicki, członek korespondent PAN,

2) Członkowie:
a) dr hab. Maria M. Konarska, prof. UW, członek korespondent PAN,
b) prof. dr hab. Dariusz Stola,
c) dr Mateusz Błachurski, INP PAN.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.