Akty korporacyjne

PAN.2019.4.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w PAN Oddziale w Poznaniu

Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 1/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w PAN Oddziale w Poznaniu.
§  2.  W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca - Kamila Sobkowska,

członek Komisji - Maria Osiak;

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.