Akty korporacyjne

PAN.2018.4.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w Oddziale PAN w Krakowie.

Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 201 lr. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadający eh osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w Oddziale PAN w Krakowie.
§  2.  W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca - Barbara Paniec

członek Komisji - Marzena Dobek

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.