Powołanie Kamila Wilka na funkcję obserwatora do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów na wydarzeniu Eurodoc AGM 2022.

Akty korporacyjne

KRD.2022.5.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr 50/2022
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie powołania Kamila Wilka na funkcję obserwatora do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów na wydarzeniu Eurodoc AGM 2022

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązującego na mocy decyzji z dnia 15 grudnia 2021 r., uchwala, co następuje:
§  1. 
Na funkcję obserwatora do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów na wydarzeniu Eurodoc AGM 2022 odbywającego się w dniach 10-11 czerwca 2022 w trybie hybrydowym w Wilnie na Litwie zostaje powołany Kamil Wilk.
§  2. 
Protokół z głosowania elektronicznego w wyżej wymienionej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK